top of page

Goda nyheter: Domstol fastslår att rätten till en kultur och kvinnlig könsstympning inte är förenat

I Kenya förbjöds kvinnlig könsstympning för tio år sedan. Sedan dess har förespråkare för sedvänjan försökt häva förbudet. En av dem är läkaren Tatu Kamau som år 2017 gjorde en framställan till landets högsta domstol. Hon menade på att förbudet, bl.a. genom att förneka en vuxens kvinna rätt att själv bestämma om hon vill genomgå en omskärelse, stred mot landets konstitution. I sin framställan menade hon också att lagen från 2011 var ett imperialistiskt intrång i Kenyas kultur och individers rätt till den.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera
bottom of page