Goda nyheter - Framsteg vad gäller att stoppa barnäktenskap

Organisationen Girls Not Brides lyfter fram tio goda skäl till att världen är närmare att förbjuda barnäktenskap. Sex av dessa är:


1. Barnäktenskap har gått från att vara ett tabubelagt ämne till att nu stå med på dagordningen

2. Regeringar världen över höjer minimiåldern för äktenskap

3. USA har fått sin första delstat som förbjuder barnäktenskap

4. Resurser tillsätts för att stoppa barnäktenskap

5. Viktiga segrar har tagits av kvinnor och tjejer som ifrågasatt lagar som tillåter barnäktenskap

6. Ledande islamiska präster har tagit ställning mot barnäktenskap


För att läsa hela artikeln hos Girls Not Brides klicka på nedanstående bild.


Daniel Mendoza




Många bäckar små. Jag hoppas du vill stödja detta viktiga arbete med spridning av positiva nyheter. Det tar inte många sekunder och en tia är bättre än ingenting. Så om du önskar hjälpa mig med att sprida fler positiva artiklar som ger hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2023 by D. Proudly created with Wix.com