top of page

Goda nyheter: Fjärilsart återhämtar sig till rekordnivå tack vare åtgärdsprogram

I Storbritannien har fjärilsarten svartfläckig blåvinge (Phengaris arion), arten utrotades i landet år 1979 men återinfördes fyra år senare med hjälp av fjärilslarver från Sverige, fått uppleva sin bästa sommar på hundrafemtio år tack vare åtgärdsprogram och riktade insatser, exempelvis restaurering av artens tidigare livsmiljöer.


Åtgärdsprogrammen har varit mycket framgångsrika och bidragit till att världens största förekomst av svartfläckig blåvinge numera finns i sydvästra England. Arten är listad som en av Europas mest hotade insektsarter.


Enligt naturvårdare har åtgärdsprogrammen även gynnat många andra arter av växter och insekter, bland dem några mycket sällsynta.Daniel Mendoza Vill du stödja Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter får du gärna göra det genom att bli medlem eller genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 0702200945 (Daniel Mendoza) . Tack! 💕Foto: ShutterstockComments


bottom of page