Goda Nyheter: Förnybar energi i EU större än fossila bränslen

En ny studie visar att förnybara energikällor inom EU för första gången genererar mer el än fossila bränslen. Mot bakgrunden av att fossila bränslen för nio år sedan generade dubbelt så mycket el som förnybara källor ses resultatet som ett "symboliskt ögonblick" för elproduktionen inom EU.


Framför allt är det förbränningen av kol som minskat kraftigt (i Portugal med 95 procent och i Spanien med 58 procent) samtidigt som vind- och solenergi ökat.


”Varje år kommer fler förnybara energikällor online. Detta är inte en engångshändelse”, sa Dave Jones, senior elanalytiker åt tankesmedjan Ember. Han menar att trenden kommer att fortsätta även om pandemin orsakat viss fördröjning i installationen av nya sol- och vindkraftsanläggningar. Klicka på nedanstående bild för att läsa artikeln hos Climate Home News. Daniel Mendoza
Många bäckar små.

Jag hoppas du vill stödja detta viktiga arbete med spridning av positiva nyheter. Det tar inte många sekunder och en tia är bättre än ingenting. Så om du önskar hjälpa mig med att sprida fler positiva artiklar som ger hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB).


Tack! 💕

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2023 by D. Proudly created with Wix.com