top of page

Goda Nyheter: Förnybar energi i EU större än fossila bränslen

En ny studie visar att förnybara energikällor inom EU för första gången genererar mer el än fossila bränslen. Mot bakgrunden av att fossila bränslen för nio år sedan generade dubbelt så mycket el som förnybara källor ses resultatet som ett "symboliskt ögonblick" för elproduktionen inom EU.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page