top of page

Goda nyheter: EU-domstolen beslutar att tradition inte är en ursäkt för inhuman jaktmetod

I Frankrike påstås det att jägare i generationer använt sig av limstänger för att fånga fåglar. Jaktmetoden går ut på att fåglar placeras i burar och med sången lockar till sig andra fåglar som i sin tur fastnar i limmet. Ju mer fåglarna kämpar för att slå sig fria, desto mer fastnar de. Dessa fåglar lockar i sin tur andra fåglar, som då är jägarnas byten.


Trots ett EU-förbud från 1979 har Frankrike i fem av landets sydöstra områden gett fortsatt tillstånd till denna inhumana jaktmetod. Djurrättsorganisationer och naturvårdare har länge kämpat för att få till ett totalt förbud och för att se till att Frankrike följer EU:s fågeldirektiv. Något som nu ser ut att kunna ske när EU-domstolen beslutat att jaktmetoden ska förbjudas. För organisationen Birdlife och många andra ses detta som en stor seger.


“Det är underbara nyheter. Nu kan Frankrike inte längre använda sig av förevändningen att fågeldirektiven ger viss rätt till att fånga fåglar med limstänger. Beslutet är mycket intressant därför att det säger att tradition inte är en ursäkt och att metoden inte är selektiv, vilket är vad vi visste och argumenterat för", sa Yves Verilhac från Bird Protection League (LPO). I sitt beslut skriver EU-domstolen: "För det första finner EU-domstolen att artikel 9.1 och 9.2 i fågeldirektivet ska tolkas så, att den omständigheten att en fågelfångstmetod är traditionell inte är tillräcklig i sig för att det ska anses att det inte finns någon annan lämplig lösning, i den mening som avses i den bestämmelsen, som kan ersätta denna fångstmetod."


Min stora förhoppning är att EU-domstolens beslut leder till att fler inhumana traditioner snart blir en del av vår historia och inte vår framtid.

Läs mer om nyheten genom att klicka på källhänvisning. Daniel Mendoza


Källa: The Guardian, EU-domstolen och LPO (artikeln är på franska)


Vill du stödja oss får du gärna bli prenumerant eller ge ett bidrag till:

SWISH: 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) Alternativt: 0702200945 (Daniel Mendoza)Kommentarer


bottom of page