top of page

Goda nyheter: Ett urval av positiva exempel på arter som återhämtar sig

Det är Världsnaturfonden (klicka på länken nedan) som listar några arter som återhämtar sig från att varit nära att utrotas. De positiva exemplen blir fler och fler många även om urvalet i artikeln är mycket begränsat.


Att arter försvinner från vår jord är i sig inget nytt och, som jag förstår det, hör till evolutionen. Det som sker i dag är emellertid att en art - vår egen - har störst bidragande orsak till att andra arter försvinner. I alla dystra framtidsscenarion som målas upp känns det därför glädjande och hoppfullt att se att vi börjar göra något åt problemen vi själva orsakar.


I det tycker jag också att det är positivt och inspirerande att vi får ta del av positiva exempel från när vi t.ex. återställer livsmiljöer, inför miljölagar, skyddar naturområden och mycket mer. Att sprida sådana exempel är om inte vitalt så åtminstone mycket viktigt i arbetet med att rädda arter, men så klart även för vårt synsätt på vår egen art. De positiva exemplen fungerar både som kunskapskälla och inspiration.


Något som tyvärr ofta glöms bort att nämnas i sammanhanget är att när vi återställer livsmiljön för en art så hjälper vi indirekt andra artar som är beroende av samma livsmiljö. Att t.ex. rädda tigern från utrotning innebär indirekt att förbättra livsmiljön för dess bytesdjur.


I artikeln jag delar nedan från SLU Artdatabanken står det: "Det finns många exempel där en negativ trend har vänts. Flera av jordens valbestånd har ökat under de senaste decennierna, i Sverige har populationerna av stora våtmarksfåglar ökat kraftigt, och det har gått bättre för dägg- och groddjur. Det förbättrade läget för däggdjuren har möjliggjorts genom lagstiftning och ökad medvetenhet, medan groddjuren har ökat genom åtgärder och stödsystem."


Källa: WWF och SLU Artdatabanken Vill du stödja Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter får du gärna göra det genom att bli medlem eller genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 0702200945 (Daniel Mendoza) . Tack! 💕

Daniel Mendoza
Commentaires


bottom of page