top of page

Goda nyheter: Ett paradis för pollinatörer skapas i Sverige

Det är Naturskyddsföreningen som i samarbete med aktörer runt om i landet och med finansiellt stöd från svenska Postkodlotteriet till hösten sjösätter ett projekt som går ut på att skapa blomsterängar längs Sveriges vägar och cykelbanor. Projektet kommer att pågå i fyra år.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera
bottom of page