top of page

Goda nyheter: Ett paradis för pollinatörer skapas i Sverige

Det är Naturskyddsföreningen som i samarbete med aktörer runt om i landet och med finansiellt stöd från svenska Postkodlotteriet till hösten sjösätter ett projekt som går ut på att skapa blomsterängar längs Sveriges vägar och cykelbanor. Projektet kommer att pågå i fyra år.


Målet är att skapa demonstrationssträckor längs vägkanter där avklippt gräs samlas upp, lokala ängsfröer sås och invasiva arter bekämpas. Med dessa långa band av ängsmark, så kallade slåtterkorridorer, utnyttjas mark som tidigare setts som oanvändbar, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida.


Det är positivt och inspirerande att sådana här projekt sjösätts. Förutom det självklara med att hjälpa pollinatörer och andra arter, så bidrar projekt som dessa till att inspirera andra, t.ex. tomtägare, att tänka om och förhoppningsvis avsätta en del av den egna tomten till att skapa en blomsteräng, om så i mindre format.


Läs mer om projektet genom att klicka på något av nedanstående länkar. Daniel Mendoza Källa: Naturskyddsföreningen och PostkodlotterietFoto: ShutterstockComments


bottom of page