top of page

Goda nyheter: En rökfri generation inom räckhåll för Nya Zeeland

Landets regering föreslår en rad förändringar i syfte att hjälpa befolkningen att bli rökfri till år 2025, och med målet att kommande generationer inte ska röka.


En av förändringarna man vill se är ett totalt förbud vad gäller försäljning av cigaretter och tobak till personer födda 2004 och senare. Några andra är att mängden nikotin som cigaretter innehåller ska minskas kraftigt, priset på cigaretter och tobak ska höjas och så vill man begränsa försäljningsställen i landet.


Även om det finns kritiska röster, där man exempelvis ifrågasätter hur mycket de styrande ska ha inflytande över människors privatliv, ser många förändringarna landet föreslår som en vändpunkt i kriget mot rökningen och det lidande den orsakar hos så många, framför allt hos utsatta grupper. Exempelvis finns det fyra gånger fler försäljningsställen att hitta i områden med låginkomsttagare.


I Nya Zeeland beräknas närmare fem tusen personer varje år dö på grund av rökning. Kanske kan förändringarna landet vill genomföra en dag leda till att ingen behöver det.
Foto: Shutterstock

Comments


bottom of page