top of page

Goda nyheter: En av världens största sötvattenfiskar simmar en ljusare framtid till mötes

Arapaima är en sötvattenfiskart som hör hemma i Amazonfloden och dess bifloder. Fiskarna kan bli upp till tre meter långa och väga 200 kg. Arten andas luft vilket gör att den med jämna mellanrum måste upp till ytan. Andningssystemet bidrar till att den kan klara sig uppe på land i upp till ett dygn och därför även livnära sig på fåglar och kräldjur


Under 1990-talet började beståndet av arapaiman att minska kraftigt på grund av överfiske. För att förhindra det från att kollapsa helt förbjöds fisket i Brasilien. Tjuvfisket fortsatte emellertid och det ledde till att arten försvann från många av sina vattenområden.


För att rädda arapaiman från utrotning började naturvårdare samarbeta med lokalbefolkningen. Ett samarbete som några årtionden senare visar sig varit mycket framgångsrikt. Arten har återhämtat sig rejält. Förbudet i landet finns kvar men den får fiskas av lokalbefolkning med särskilda förvaltningsavtal och som bidrar till att arten återhämtar sig. Med andra ord, fisket ska vara hållbart.


En inspirerande artikel hos CNN som förhoppningsvis visar på att det bästa för bevarandet av arter är alltid att göra det i samarbete med lokalbefolkningen. När människor ser nyttan med att en art finns kvar ökar sannolikheten för att den också gör det. Något som vi sett prov på i olika delar av världen. Detta är ytterligare ett sådant positivt exempel.


Daniel Mendoza


Källa: CNN

Foto: Köpt hos Shutterstock för artikeln

Comments


bottom of page