top of page

Goda nyheter: Detaljhandelsgigant slår ett slag för den biologiska mångfalden

Det är den amerikanska detaljhandelskedjan Walmart som antagit nya riktlinjer i syfte att stärka den biologiska mångfalden, och också förbättra överlevnadsmöjligheten för pollinerande insekter i de regioner där bolaget verkar.


Walmart skriver i ett pressuttalande att en av orsakerna till den stora minskningen av pollinerande insekter är användningen av bekämpningsmedel. Därför åtar sig bolaget bl.a. att fortsättningsvis endast sälja produkter från producenter som i produktionen tillämpar integrerat växtskydd (s.k. IPM), och uppmanar sina samarbetspartners och leverantörer att göra samma sak. Integrerat växtskydd innebär att producenter kombinerar olika typer av åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i din odling. Som sista alternativ används bekämpningsmedel.


Walmart vill också att producenter använder tre procent av sina marker till att exempelvis så ängsblommor för att gynna de pollinerande insekterna.


Bolagets storlek och därmed dess möjlighet att påverka produktionen av livsmedel gör att jag tycker detta är ett mycket positivt steg. Ett som jag hoppas andra inspireras av.


Källa: Walmart och Marketmatch

Daniel MendozaComments


bottom of page