top of page

Goda nyheter: Den stora trädplanteringen genom Sahelbältet i Afrika har fått finansiellt stöd

År 2007 lanserades initiativet om ett grönt bälte genom Afrika från Atlanten till Röda havet. Målet sattes att det skulle vara klart till år 2030. Några av syftena med trädplanteringen är: Öka den biologiska mångfalden, hejda ökenspridningen, skapa jobb åt lokalbefolkningen längs med sträckan för att på så sätt minska konflikter, och bidra till att minska den globala uppvärmningen.


Så som med många andra stora projekt finns det svåra hinder som måste övervinnas, i synnerhet då området är mycket stort och för att lyckas med projektet behöver minst 11 länder samarbeta över gränserna.


I början av januari kom emellertid en positiv nyhet där bland annat Frankrikes president och Världsbanken meddelade att parterna tillsammans avser att stödja det gröna bältet-projektet med över 14 miljarder dollar. Finansieringen innebär att en tredjedel av projektets kostnader täcks.


Väl färdigt kommer det gröna bältet att vara 8 000 kilometer långt, 15 kilometer brett och inneburit att 100 miljoner hektar förstörd mark återställts samt 10 miljoner nya gröna jobb skapats.


Läs mer genom att klicka på nedanstående bild.


Daniel Mendoza
1 Comment


Oaw, galet mycket pengar.men fantastiskt vilken bevarandeåtgärd🌲🌳

Like
bottom of page