top of page

Goda nyheter: Chile tar ytterligare ett steg för att ställa om till cirkulär ekonomi

Med en ny lag som enhälligt röstades igenom vill Chile minska användningen av engångsplast, framför allt inom livsmedelsindustrin, och istället främja användningen av biologiskt nedbrytbar plast. Detta innebär bl.a. att restauranger inte kommer att få använda plast som inte går eller är mycket svår att återvinna.


Den nya lagen formades i samarbete med organisationerna Oceana Chile och Plastic Oceans Chile. År 2019 tog organisationerna ta fram en rapport i vilken de beskrev problemet med plastföroreningar och även de förbud som fanns då. Rapporten låg sen till grund för de miljölagar som instiftades det året.


Det långsiktiga målet med lagen är att ställa om landet till en cirkulär ekonomi. "Godkännandet av detta projekt, som stöds över hela linjen av parlamentariker och civilsamhället, är en milstolpe vad gäller att värna och skydda Chiles miljö", sade Chiles miljöminister Carolina Schmidt i ett uttalande.Comments


bottom of page