top of page

Goda nyheter: Bhutans tigrar ökar i antal

Tack vare Bhutans stora ansträngningar för att hjälpa tigern återhämta sig i landet och öka i det vilda har antalet tigrar sedan år 2015 blivit 27 procent fler. Man räknar nu med att det finns 131 st individer i det vilda.


Grunden till framgången tillskrivs ett gott samarbete mellan landets regering, lokala myndigheter och samhällen, vars engagemang är livsviktig för att kunna skydda och bevaka tigrarna, och organisationer som t.ex. Världsnaturfonden. I mitten av 1990-talet beslutade nationalförsamlingen att minst 60 procent av Bhutans yta ska ständigt vara täckt av skog. När vi i Good News Magazine år 2010 skrev ett reportage om landet och dess biologiska mångfald var över 70 procent av ytan täckt av skog. Det beslutet har varit ett bidragande faktor till att tigrarna har gott om bytesdjur och möjlighet röra sig över stora områden.


Daniel Mendoza Källa: WWF & Mongabay


Kära läsare, att hitta positiva nyheter att dela med mig av till dig, att kritisk granska artiklarna och jämföra dem med andra källor, tar tyvärr mycket tid. Jag hoppas därför du vill stödja mitt arbete med Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter. Bästa sättet är genom en Swishdonation till 0702200945 (Daniel Mendoza). Tack! 💕 /Daniel Mendoza

Foto: WiXComentários


bottom of page