top of page

Förbud mot barnäktenskap ska bestå

År 2016 beslutade Tanzanias Högsta domstol att endast personer över 18 år fick ingå äktenskap. Det innebar att åldersgränsen för äktenskap höjdes från 14 till 18 år. Beslutet har emellertid bestridits av landets regering som vände sig till domstol för att ogiltigförklara det. Regeringens försök att har emellertid varit fruktlösa och i höstas fastslog ytterligare en domstol att lägsta ålder för att kunna ingå äktenskap i landet ska vara 18 år både för flickor och pojkar. "Beslutet innebär att dagens och framtida flickor i Tanzania kan drömma stort och släppa loss sin potential utan att deras kön ska begränsa vilka de kan bli eller vad de kan göra", sa Rebeca Gyumi i en intervju. År 2018 tilldelades hon FN:s pris för mänskliga rättigheter för sitt arbete med att främja flickors rättigheter i Tanzania. Klicka på bilden för att komma till artikeln hos Plan International.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page